Laporan Polisi

Hardik Kepala Sekolah, Gubernur Jambi Dilaporkan ke Polisi

Hardik Kepala Sekolah, Gubernur Jambi Dilaporkan ke Polisi

Kepala Sekolah Dasar 204 Jambi, Halimah, melaporkan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus beserta istri, Yusniana Hasan Basri Agus, ke polisi.