Penyelundupan

Digagalkan, Penyelundupan 1,3 Ton Daging Trenggiling

Digagalkan, Penyelundupan 1,3 Ton Daging Trenggiling

Ditempatkan bersama ikan segar untuk mengelabui petugas.