Keraton

Polemik Sabda Raja, Open House Sultan HB X Mau Diboikot  

Polemik Sabda Raja, Open House Sultan HB X Mau Diboikot  

Para kawula keraton masih belum terima dengan keputusan Sultan memilih perempuan sebagai pewaris takhta.

  • Kursi Keraton

    Maklum kalau situasi memanas di bumi Yogyakarta tak hanya bikin risau keluarga aristokrat, tapi masyarakat Jawa juga khawatir.

  • Silang Sengkarut Berebut Takhta

    Sejumlah ahli waris Sunan Pakubuwono XII menggugat harta keraton yang dikuasai saudaranya. Salah satu cara menguji hak atas takhta.