Rumah Ibadah

Kacau, Azan Subuh Diubah: Salat Lebih Utama dari Facebook-an

Kacau, Azan Subuh Diubah: Salat Lebih Utama dari Facebook-an

Dalam siaran langsung itu, si muazin juga mengancam mogok makan untuk memprotes skors terhadapnya.

  • Mengikhlaskan Al Ikhlas

    Masjid Al Ikhlas di Bandung dijual pengurusnya ke pengusaha apotek, Lili Welli Tirtasasmita. Digantikan dengan masjid yang baru di lain tempat. sebagian besar jemaahnya tak setuju.