Logistik Pemilu

Polisi Usut Hilangnya Bilik Suara KPU Gowa  

Polisi Usut Hilangnya Bilik Suara KPU Gowa  

Sejumlah dokumen pemilu dan 2.000 bilik suara hilang dari gudang penyimpanan.