Vitalia Sesha

Fathanah Divonis, Vitalia Shesya: No Comment....   

Fathanah Divonis, Vitalia Shesya: No Comment....  

Ahmad Fathanah divonis 17,5 tahun penjara, Vitalia Shesya tak mau berkomentar karena sudah tak lagi terkait dengannya.